Klubovny

Tábořiště Hraničky

Tábořiště některé roky nabízíme skautským oddílům k pořádání skautských táborů. Tábořiště neslouží jako kemp či "veřejné tábořiště". Navštívíte -li louky na Hraničkách dodržujte prosím obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické, ochrany přírody a protipožární. Například zákaz vjezdů a stání motorových vozidel na lesní cesty či zákaz rozdělávání ohně.

Základní informace

Nádherná příroda, opuštěnost, pohnutá historie a blízkost státní hranice dodávají místu opravdové genius loci. Nejbližší stavení (vyjma jediného pozůstalého domu na Hraničkách) je 2,5 km.


Hraničky

Hraničky jsou téměř zaniklá vesnice. Leží v Rychlebských horách, 9 km jihozápadně od Uhelné na hranici s Polskem. Po odsunu původních německých obyvatel v letech 1945-1946 pokusy o dosídlení vsi ztroskotaly. Roku 1949 byly poslední čtyři zde žijící rodiny vysídleny a osada byla odsouzena k zániku, který byl dokonán fyzickou likvidací zdejších budov armádou v letech 1959-1960. Roku 1836 zde bylo 27 domů a roku 1930 jich bylo 39. Nyní můžeme nedaleko tábořiště vidět už jen poslední pozůstatky jednoho ze stavení.


Možnosti výletů

Hřebeny Rychlebských hor. Zřícenina Rychleby, Karpeň. Nýznerovské vodopády. Jeskyně Na pomezí. Rozhledna Borůvková hora. aj. Fajn je mít na výlety kola.


Zásobování

“Pitná” voda se bere ze studánky v horní části Hraniček. Z tábořiště je to s károu a čtyřmi barely (4x50l) výlet na cca hodinu. Rozumný obchod je v 10km vzdálené Žulové.


Hygiena

V lese 100 metrů od louky pramení potůček, který lze využít k hygieně. Latríny jsou povoleny klasické suché.


Doprava

S povolením, auto či menší nákladní automobil až na místo. Vlakem do Žulové (cca 10 km).


Skladování potravin

V dřevěném nebo kamenném sklípku.


Dřevo

Většinou povolen sběr, nebo kácení soušek.


Vybavení

Kompletní vybavení pro tábor pro cca 50 osob. Možné zapůjčit vybavení kuchyně, nářadí i sportovní vybavení. Vybavení splňující parametry zotavovacích akcí pro cca 50 osob.

• 4x teepee (4-6m) s 4 postelemi)

• 1x jídelna (vojenský stan ZS1)

o Pivní sety

o petrolejky, nebo plynové lampy

• 1x kuchyň (vojenský stan ZS2)

o Polní kuchyň

o velký plynový vařič

o Veškeré nádobí

• 1x hospodářský stan (vojenský stan ZS2)

o Veškeré nářadí potřebné pro chod tábora

o sportovní vybavení

o dvoukolák, barely

• (až) 34 podsadových stanů

o většina s dřevěnou podlahou

o plachty, které netečou

o pevná prkenná postel

• Vojenská sprcha s ohřevem vody

• Zastřešený umývárna s kohouty

• 3x kadibudka + klasické latríny


Cena

V závislosti na domluvě a počtu.


Kontakt

Martin Pittner
m.pittner@seznam.cz
602590206Copyright © 2008

programoval: Ječmínek ;o)

design: Ječmínek & Píťa & Lucky