Plamínci

"Předškoláci a první třída"

O nás


Scházíme se v pátek od 16:30 do 18:00

Oddíl plamínků je pro děti z 1. třídy, případně pro předškoláky, a je koedukovaný. Je jakousi přípravkou pro další skautský stupeň - světlušky a vlčata (2. – 5. třída).

Činnost je zaměřena na práci ve skupině, vnímání sebe jako součást skupiny, respektování práce druhých. Snažíme se rozvíjet i osobnost dítěte, napomáhat mu v chápání okolního světa. Opomíjen nemůže zůstat ani rozvoj tvořivého myšlení. Děti se mohou těšit jak na pohybovou činnost, tak i na uměleckou (výtvarno, hudba).

Kromě každotýdenních schůzek jezdíme na různé výlety (jednodenní i víkendové).

Copyright © 2008

programoval: Ječmínek ;o)

design: Ječmínek & Pí¶a & Lucky