Skauti

- "Dvojka Přelouč"

O nás


Scházíme se v pátek od 16:30 do 18:00

Druhý skautský oddíl v Přelouči zahrnuje pod sebou věkovou kategorii 11-14 let, která koresponduje s druhým stupněm základní školy bez deváté třídy. Je mezistupněm mezi Vlčaty (2.-5. třída) a mladšími Rovery (9.třída - 4. ročník střední školy).

Činnost v tomto věku nabírá na intenzitě a atraktivnosti. Zaměřujeme se především na rozvíjení týmové spolupráce, kreativnosti a schopnosti řešit problémy, v pokročilejším věku rozvoji analytického myšlení popřípadě organizačním schopnostem.

Vše tohle je rozvíjeno v přirozeném morálním prostředí malé soudržné skupiny vedené rádcem.

Ačkoliv se o skautingu mluví jako o činnosti zastaralé - nemoderní, v Přelouči se snažíme přizpůsobit činnost moderním podmínkám. A tyto názory vymýtit. Proto využíváme moderní techniky (PC, dataprojektor, LAN), adrenalinových aktivit (lezení, lodě), netradičních nových sportů (Freesbee, Paintball) a mezistátní komunikace ( YOTI, Intercamp, Orbis, expedice) ale i přes všechny výdobytky moderní doby nezapomínáme na výpravy do přírody, tradiční sporty, výtvarno a mnoho dalšího.

Copyright © 2008

programoval: Ječmínek ;o)

design: Ječmínek & Píťa & Lucky